تعرفه و قیمت گچکاری و گچبری (سفیدکاری) مصوب سال ۹۸  انجمن صنفی کارگران استان قم ، سمنان و …

نرخنامه گچ کاری مصوب کانون انجمن  صنفی کارگری گچکاران ساختمانی استان قم سال ۱۳۹۸

قیمت گچکاری

نرخنامه گچ کاری مصوب کانون انجمن های صنفی کارگری کارگران واستادکاران ساختمانی استان سمنان سال ۱۳۹۸

قیمت گچ کاری

 

تعرفه کارگران ساختمان

 

گچکاری و گچبری

 

نرخ نامه مصوب گچکاری و گچبری ( سفیدکاری) شامل قیمت بندهای مختلف اجرای گچکاری در ساختمان میباشد که قسمت های مختلف آن با واحد های اندازه گیری از قبیل متر طول  و مترمربع و … قیمت گذاری شده است.

نرخ نامه مصوب گچکاری و گچبری ( سفیدکاری) شامل قیمت گچ وخاک ، قیمت انواع سفید کاری روی گچ و خاک و سفیدکاری با آستر ، قیمت انواع گلویی و زیر گلویی ، قیمت قاشقی ، قیمت ابزارهایی از قبیل دندان موشی ، ورساج و … ،  قیمت دورلامپی ، قیمت گچکاری آرک ، گچکاری رابیتس ، گچکاری راه پله ، گچکاری آسانسور

به این پست چند ستاره می دید
[Total: 32 امتیاز از مجموع: 4]