تعرفه و قیمت گچکاری و گچبری (سفیدکاری) مصوب سال ۹۷  انجمن صنفی کارگران شهرهای یزد ، قم ، زنجان ، فسا ، نظرآباد ، گرگان و بابل

یزد

قیمت گچکاری

فسا

زنجان

بابل

نظراباد

قم

گرگان

 

نرخ نامه مصوب گچکاری و گچبری ( سفیدکاری) شامل قیمت بندهای مختلف اجرای گچکاری در ساختمان میباشد که قسمت های مختلف آن با واحد های اندازه گیری از قبیل متر طول  و مترمربع و … قیمت گذاری شده است.

نرخ نامه مصوب گچکاری و گچبری ( سفیدکاری) شامل قیمت گچ وخاک ، قیمت انواع سفید کاری روی گچ و خاک و سفیدکاری با آستر ، قیمت انواع گلویی و زیر گلویی ، قیمت قاشقی ، قیمت ابزارهایی از قبیل دندان موشی ، ورساج و … ،  قیمت دورلامپی ، قیمت گچکاری آرک ، گچکاری رابیتس ، گچکاری راه پله ، گچکاری آسانسور

به این پست چند ستاره می دید
[Total: 6 امتیاز از مجموع: 5]