تعاریف و تجهیزات گچبری و گچکاری

 

معرفی

گچ بر کسی است که بتواند از عهده انجام کمکهای اولیه ، ترسیم و گچ بری طراح های ترسیمی ، کشوزنی ، قالبسازی ، دورسازی ، اندیلک سازی ، نصب طرح های پیش ساخته گچی ، مدیریت و سازماندهی گروههای کار و برآورد مصالح برآید .

گچکاری

نمونه وظایف

 1. شناسایی اصول کاربرد ابزار و وسایل خط کشی و طراحی
  ۲٫شناسایی اصول خط کشی و ترسیم طرحهای هندسی
  ۳٫ آشنایی با انواع طرحها،طرحهای گرد،طرحهای برجسته
  ۴٫ شناسایی اصول پیاده کردن طرحهای ترسیمی
  ۵٫ گچ بری طرحها در روی سقف
  ۶٫ گچ بری طرحها روی سطح دیوار
  ۷٫ شناسایی اصول ترسیم و گچ بری طرحهای مختلف
  ۸٫ توانایی ترسیم و گچ بری طرحهای مختلف
  ۹٫ شناسایی اصول ایمنی و حفاظت در ترسیم گچ بری طرحهای ترسیمی
  ۱۰٫ آشنایی با زدن داربست
  ۱۱٫ آشنایی با ابزار و وسایل خط کشی دیوار و سقف و طراحی،خط کش،پرگار
  گونیا،ذغال چوب،دمبر در انواع (یک سر- دو سر- نوع ویژه)
  ۱۲٫ آشنایی با محاسبه ابعاد اطلاق و سقف جهت طراحی
  ۱۳٫ آشنایی با ترسیم طرحهای هندسی،مثلثی،لوزی،مربع،کثیرالاضلاع،دایره ترکیب چند طرح هندسی،طرحهای ترسیمی آماده
  ۱۴٫ آشنایی با انواع حوادث ناشی از کار
  ۱۵٫ توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی
  ۱۶. آشنایی با وسایل ایمنی و حفاظتی فردی در کارگاه
  ۱۷. آشنایی با مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی در کارگاه

۱۸شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی
۱۹توانایی ترسیم و گچ بری طرحهای مختلف

۲۰.توانایی کشوزنی

۲۱. توانایی قالبسازی
۲۲. توانایی دورسازی
۲۳. توانایی اندیلک سازی (جاچراغی)
۲۴توانایی مدیریت و سازماندهی گروههای گچی کار و گچ بر و زمانبندی کار و برآورد مصالح

ابزار و وسایل

 1. داربست
  ۲٫ طرحهای ترسیمی
  ۳٫ پرگار
  ۴٫گونیا
  ۵٫ خط کش
  ۶٫ ذغال چوب
  ۷٫ نوشت افزار
  ۸٫ دمبر
  ۹٫ گچ
  ۱۰٫ استامبولی
  ۱۱٫ سطل و آب
  ۱۲٫ لباس کار
  ۱۳٫ الک
  ۱۴٫ ماله
  ۱۵٫ کفش ایمنی

شرایط ارتقاء شغل

ارتقاء شغل یک گچ بر به کیفیت، تجربه و نوع گچ بری وی مرتبط می باشد و میزان حقوق و دستمزد وی به توافق کارفرما با وی تنظیم می گردد.

ویژگی های شخصیتی

در تقسیم بندی هایی که صورت گرفته گچ بر جزء رشته عمران گنجانده شده است. گچ بری یک هنر است وبا گچکاری فرق دارد.
کشو زنی، قالب سازی، دور سازی، جا چراغی زدن و نصب طرح های پیش ساخته گچی بسیار رواج دارد.
خلاقیت، اعمال سلیقه، سرعت عمل و رعایت ظریف کاری بسیار حائز اهمیت است. گچ کاری شغلی است که در کنار دقت سرعت را نیز می خواهد و در کنار این دو محصول زیبایی را به نمایش می گذارد.
فرد گچ کار باید اهل محاسبه و علاقمند به ترسیم طرح های هندسی و ترکیب آنها نیز باشد و صرفه جوئی در مصرف گچ را جدی بگیرد.

به این پست چند ستاره می دید
[Total: 3 امتیاز از مجموع: 5]